Летопис

„Диференцирана настава“- Стручно усавршавање у установи

20. јан 2023. | Летопис

„Диференцирана  настава“- Стручно усавршавање у установи

Због потребе унапређења процеса Настава и учење, у ОШ „Светолик Ранковић“ је 10.11.2022. године одржано предавање у циљу подизања нивоа знања и компетенција запослених из области диференциране наставе, као вид стручног усавршавања унутар установе. Реализатори предавања су били сви чланови Тима за самовредновање ОШ „Светолик Ранковић“ (Јелена Швабић, Никола Настић, Маријана Милосављевић, Данијела Јовановић, Јованка Прокић, Никола Радосављевић, Снежана Ћосић и Милка Радовановић).

Предавању је претходило припремање : избор и анализа литературе, договор о предавачима, договор о припреми презентације, договор о техничкој организацији и припрема евалуационог листа (упитника). Захваљујући предавњу, сви учитељи и наставници су добили конкретне смернице за рад са ученицима, које ће у наредном периоду применити на својим часовима.