абв

Основна школа

Светолик Ранковић

Основна школа “Светолик Ранковић” у Аранђеловцу старија је од града. Никла је на терену “војног шанца” Врбице и уписивала је децу ситних занатлија, кафеџија и трговаца, као сељака који су из околних села силазили уз ток Кубршнице.

Прва основна школа је била саграђена од брвнара 1850. године и још и данас има неких трагова њених локалитета у порти врбичке цркве Свети Арханђел, по којој је и град добио име. Имала је само једну велику просторију у којој је учило само прво мушко дете у породици. Први учитељ био је Андрија Савић, син првог аранђеловачког проте.

Од 1868. године, на захтев групе напредних грађана отвара се једно женско одељење од 26 ученица, у школу иде око 80 ученика и ученица, а у њој раде два учитеља и једна учитељица. те године у Србији на 86 км2 радила је само једна основна школа и само 10% приспеле деце за школу похађало је наставу.

1880. године је четврти разред женске школе, тако да се нагло повећава број ученика, па је један учитељ образовао од 50-70 ученика. Нова школа у Аранђеловцу отворена је 1882. године. По казивању Просветног гласника 1880. “слабу зграду школе има Аранђеловац, но општина почиње да зида лепу нову школску зграду”.

У новој школској згради 1890. године ученици се уписују у пети и шести разред. За време Првог светског рата 1915-1918. године дјаци су учили по приватним зградама, јер је школа коришћена у војне врхе. После овог периода школа је радила у старој згради ОШ “Милан Илић-Чича” и “Светолик Ранковић”.

Школа “Светолик Ранковић” улази у новоизградјену зграду 1962. године. исте године матичној школи се придружују четвороразредне школе “Милорад Лабудовић” у Буковику II, “Васа Савић” на Колонији, “Мицко Танкосић” у Мисачи и школа код болнице Буковик I.

Шестог фебруара 1974. године школа “Светолик Ранковић” започиње свој рад у садашњој згради у улици Милована Ристића 1.

Првог септембра 1990. године од Основне школе “Светолик Ранковић” постале су две, “Свети Сава” на Колонији и “Светолик Ранковић”. “Свети Сава” се спаја са основном школом у Буковику, а издвојено одељење у Мисачи остаје при школи “Светолик Ранковић”.

 

Школски времеплов

Видео записи из живота школе. Дан ОШ Светолик Ранковић 2019.

чџш