Kategorija

Министарство просвете

Препоручене мере превенције COVID-19 у школама и установама ученичког и студентског стандарда

Опште мере превенције заразних болести укључујући и COVID-19 се обавезно примењују без обзира на епидемиолошку ситуацију: 1. Примена санитарно-хигијенских мера у школској средини и установама ученичког и студентског стандарда (даље у тексту) 2. Респираторна хигијена...