абв

ОШ Светолик Ранковић

О школи

Школска библотека

Продужени боравак

Мултимедијална Учионица

Фискултурна Сала

Моја школа

У ОШ „Светолик Ранковић“ ради 52 наставника који образују и васпитавају 730 ученика распоређених у 28 одељења у матичној школи и 2 комбинована одељења у издвојеном одељењу у Мисачи. У школи је организован продужени боравак за ученике првог и другог разреда. У оквиру школске зграде налази се фискултурни блок са спортском халом, библиотека са фондом од 12350 књига, као и зубна амбуланта. Настава се организује у специјализованим кабинетима, у којима тежимо да савременим приступом обогатимо наставни процес.

Захваљујући тимском раду наставника прибавили смо средства и опремили фонетску лабораторију са 30 рачунара која је међу најсавременијим у Србији. Обезбеђена су средства и изграђен је кошаркашки терен и игралиште у школском дворишту.
Заједничким залагањем ученика и наставника сваке године постижемо запажене резултате на свим такмичењима у организацији Министарства просвете и спорта и других организатора. Школи смо донели прегршт признања, награда и пехара.
Верујемо да ће наша школа наставити да иде у корак са временом, пратећи друштвени и технолошки прогрес. Циљ нам је да поставимо нове стандарде у образовном систему који ће бити изазов за све оне који мисле слично нама.

ОШ “Светолик Ранковић” је основана 1953. године, а садашња зграда изграђена је 1974. године. Школу похађа око четвртине ученика градског подручја.

Школа се налази у Месној заједници број 2, а удаљена је 500 метара од парка Буковичке бање.

У школи постоје сви услови за примену најсавременијих научних, техничких и технолошких достигнућа у процесу наставе и укупном раду школе.

Располажемо са 2.756 метара квадратних корисне површине и 1.49 хектара отвореног простора, користимо осам учионица за разредну наставу, две учионице за организовање продуженог боравка и једанаест специјализованих учионица за предметну наставу.

Поседујемо мултимедијалну учионицу, дигиталну учионицу, радионицу за ТО, школску библиотеку и медијатеку, школску кухињу са трпезаријом, зубну амбуланту, фискултурни блок и спортске терене.

У школском дворишту се налази лепо уређен парк, уређен је простор за две учионице у природи и игралиште за децу.

У селу Мисача се налази физички издвојено одељење, које је удаљено 7 километара од матичне школе.

Школа има 615 ученика од I-VIII разреда, распоређених у 24 одељења у матичној школи и 2 комбинована одељења у издвојеном одељењу у Мисачи.

улаз

информатика

библиотека

фискултурна сала

Школска библиотека

Школа поседује библиотеку са фондом од 12490 књига која ради у оптималним условима и углавном задовољава потребе ученика.

Библиотеку води: Мирјана Јаниш, професор српског језика и књижевности.

Продужени боравак

У школи је организован продужени боравак за ученике првог и другог разреда.

Мултимедијална учионица

Захваљујући тимском раду наставника прибавили смо средства и опремили мултимедијалну учионицу са 30 рачунара и видео бимом у којој се примењују најсавременији облици наставе. У школи функционише још једна учионица са интерактивном таблом и бим пројектором који пројектује слику са 15 цм и не ствара сенку.

Фискултурна сала

Фискултурна сала у нашој школи поседује комплетну опрему за извођење наставе физичке културе и спортских активности.

чџш