Kategorija

Правилници и Пословници

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује  Основна  школа " Светолик Ранковић" у...

Правилник о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика основне школе „Светолик Ранковић“

Правилник о васпитно-дисциплинској  и материјалној одговорности ученика основне школе „Светолик Ранковић“ Правилник о васпитно-дисциплинској  и материјалној одговорности ученика основне школе „Светолик Ранковић" можете преузети...